FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wydrukować, wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem (tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: WML sp. z o.o., ul. Flisacza 47, 74-100, Gryfino, telefon: ‭+48 729 922 995

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

________________________________________________________

Numer konta bankowego Klienta:

________________________________________________________

Adres Klienta:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Nr telefonu Klienta:

____________________________

Adres e-mail Klienta:

____________________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

nr zamówienia w sklepie 123oczy.pl:

____________________________

data zawarcia umowy (zamówienia):

____________________________

data zwrotu, Podpis składającego:

____________________________